MENUMenu
Info
Košík0
  • Košík je prázdny
CZ / SK

Obchodné podmienky

Vážení zákazníci
Internetový obchod LACNÉ OPLOTENIE, je určený pre maloobchodných aj veľkoobchodných zákazníkov. Objednávky dodávame po celej SR. Môžu u nás nakupovať fyzické aj právnické osoby.

OBJEDNÁVKY
Vašu objednávku prijmeme do dvoch hodín po jej odoslaní. V prípade že tovar objednáte v noci, či cez víkend, prijmeme objednávku nasledujúci pracovný deň. Ak je treba, spojí sa s Vami náš obchodník a prejedná objednávku.

STORNO OBJEDNÁVKY
Objednávku môže na Vašu žiadosť stornovať náš pracovník. Najneskôr však pred expedíciou tovaru, tzn. väčšinou nasledujúci deň od vytvorenia objednávky.

DORUČENIE
Sú možné tieto spôsoby doručenia:
1. Špedičnou službou do 7 pracovných dní.
2. Osobný odber Hôrky 208 – areál družstva, 01004 Hôrky
(GPS 49.201417, 18.695722). Prevádzková doba: Po–Pá: 7–15 hod.
 
PLATBY
Sú možné tieto spôsoby platby:
1. dobierka - poplatok 1,2, - €
2. proforma faktúra - na účet vopred - 0,- €

CENA ZA DOPRAVU
Pri hmotnosti tovaru:
- do 2 kg je suma určená paušálně na 4 €
- od 2 kg do 25 kg je suma určená paušálne na 7,5 € - pouze na vybraný tovar
- nad 25 kg je suma určená paušálne na 15 € 

- nad 500 € hodnoty nákupu je doprava zadarmo

Pri vybranom sortimente, ktorý sa svojou váhou alebo objemom vymyká bežným hodnotám je cena dopravy cenená individuálne. Jedná sa predovšetkým o betónové podhrabové dosky a plastové pletivo polynet. Tento sortiment je označený popisom v detaile produktu.

VRÁTENIE PEŇAZÍ
Naša firma dodržiava zásadu "Záruka vrátenia peňazí", ktorá zvyšuje dôveru v nakupovaní cez Internet. Toto platí pre koncových zákazníkov (nie pre veľkoobchodných zákazníkov, pretože u tých sa predpokladá znalosť sortimentu). Toto tiež neplatí pri osobnom odbere v našich prevádzkach, kde si tovar môžete podrobne prezrieť.
V súlade so zákonom má zákazník právo do 14 dní od prevzatia tovaru odstúpiť od zmluvy.

PODMIENKY PRE VRÁTENIE KÚPNEJ CENY
1. Tovar musí byť nepoužitý a bez problémov schopný ďalšieho predaja.
2. Tovar musí obsahovať všetko dodané príslušenstvo.
3. Tovar je nutné na vlastné náklady doručiť späť na adresu firmy a to do 14 dní od dodania. Za dátum dodania sa považuje deň prevzatia tovaru.
4. Vrátená zásielka musí obsahovať kópiu daňového dokladu.
5. Vracajú sa peniaze len za tovar, nie za dopravu.

REKLAMÁCIA
Reklamácie vybavujeme na telefónnom čísle 917 191 445, alebo e-mailom na adrese info@lacne-oplotenie.sk


PODMIENKY ZÁRUKY
1. Všeobecné ustanovenia
Záručné podmienky sú vypracované podľa Občianskeho zákonníka a dotýkajú sa tovaru, ktorý bol zakúpený u našej firmy. Spotrebiteľ vyjadruje súhlas s podmienkami záruky prevzatím tovaru firmy.
Doba záruky začína plynúť dňom doručenia predmetu plnenia. Ak nie je tovar vyzdvihnutý osobne, prevzatím tovaru je v tom prípade okamih, kedy je dopravcom tovaru prebraný. Ak bola zmluva uzavretá za použitia prostriedkov komunikácie na diaľku, má spotrebiteľ právo do 14 dní od prevzatia plnenia od zmluvy odstúpiť.


2. Kupujúci
Povinnosťou kupujúceho je prezrieť si tovar hneď pri jeho prevzatí. Ak je zistené poškodenie pri osobnom odbere tovaru, povinnosťou predávajúceho je poskytnutie primeranej zľavy z dodávky alebo dodanie iného bezchybného výrobku.
Ak je poškodenie zistené pri prevzatí od dopravcu, je vyhotovený záznam o poškodení s dopravcom, alebo tento tovar kupujúci neprevezme. Kupujúci skutočnosť bezodkladne oznámi predávajúcemu a ten je povinný poskytnúť primeranú zľavu z dodávky, alebo dodať iný, nepoškodený výrobok. Neskoršie reklamácie výrobkov mechanicky poškodených už nebudú uznané.

3. Spôsob a miesto uplatnenia záruky
Ak sa vyskytnú vady tovaru, musí byť tento dodaný v úplnom stave na adresu firmy, spolu s príslušenstvom. Povinnosťou kupujúceho je preukázať pôvod tovaru predložením dokladu o kúpe.


4. Zhoda s kúpnou zmluvou, zodpovednosť za vady
Je riadená ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Zákonom na ochranu spotrebiteľa.
Doba záruky sa predlžuje o dobu, po ktorú sa výrobok nachádzal v záručnej oprave. Výmenou tovaru kupujúci získava novú záruku. Kupujúcemu vystaví predávajúci servisný doklad, alebo je použitý k záznamu záručný list výrobcu, kde je uvedený rozsah a trvanie opravy. Ďalšie prípadné reklamácie sa uplatňujú na základe dokladu o kúpe a dodacieho listu. Ak zistí kupujúci neodstraniteľné chyby tovaru má právo na výmenu tovaru, alebo právo na odstúpenie od zmluvy. Naša firma si vyhradzuje právo náhrady vadného a neopraviteľného tovaru za iný, podobný s porovnateľnými alebo vyššími technickými parametrami. Na bežné opotrebenie veci, alebo jej dielov spôsobené používaním, sa záruka nevzťahuje.
Za chybu nemožno považovať kratšiu životnosť tovaru a preto ju nemožno reklamovať.


5. Zánik nároku na uplatnenie záruky
• ak vypršala záručná doba reklamovaného výrobku dňom prevzatia do opravy
• ak sú porušené ochranné nálepky a pečate, ak ich výrobok obsahuje
• ak je tovar poškodený pri preprave (takto vzniknuté škody je nutné riešiť priamo s dopravcom)
• neodborným zaobchádzaním a inštaláciou
• ak je tovar poškodený nadmernou záťažou, alebo používaním v rozpore v dokumentácii uvedenými podmienkami alebo všeobecnými zásadami

6. Záverečné ustanovenia
• Ak nebudú splnené záručné podmienky, výrobok nebude do záručnej opravy prijatý. Podmienky záruky v tejto podobe platia pre všetky obchodné prípady, ak nie sú zmluvne dohodnuté iné podmienky záruky.


• Ostatné podmienky sa riadia podľa Občianskeho zákonníka, Smernicou Európskeho parlamentu a Zákonom o ochrane spotrebiteľa.
• Tieto podmienky záruky nadobúdajú platnosť dňa 1. 1. 2011.
Pri kúpe tovaru kupujúci obdrží doklady: Faktúra-daňový doklad a Dodací / Záručný list.
Pri reklamácii je nutné tieto doklady dodať
Vždy platí: schovávajte všetky doklady!!!
K reklamovanému tovaru je nutné predložiť Záručný list, kópiu dokladu o kúpe a popis závady. Tovar musí byť dodaný vždy kompletný, spolu so všetkým príslušenstvom


Ochrana osobných údajov
Vaše súkromie je u nás chránené: plne zaručujeme ochranu Vaších osobných údajov pred zneužitím.
Registračné údaje: Vašou registráciou v internetovom obchode zadávate svoje osobné údaje. Predovšetkým priezvisko, meno, telefón, adresu, váš e-mail. Informácie tu uvedené sú potrebné k identifikácii a autorizácii kupujúceho a sú používané k realizácii Vašich objednávok a na komunikáciu s Vami.
Údaje o Vaších objednávkach: počas Vášho užívania internetových stránok sú zhromažďované informácie o Vašich objednávkach, ktoré sú potrebné pre zaistenie dodávok tovaru, prípadne k vybaveniu reklamácií. Takto získané údaje sú uložené v našej databáze a tretím osobám nie sú v žiadnom prípade poskytované.

Vyhlásenie: Vaša dôvera je pre nás prioritou, veľmi si ju vážime a chránime Vaše osobné údaje pred zneužitím. Získané informácie o Vás sú pre skvalitnenie a rozšírenie našich služieb pre Vás. Vaše osobné údaje považujeme za prísne dôverné. Naša firma neprenajíma, nepredáva, ani iným spôsobom neposkytuje Vaše údaje žiadnej tretej osobe.
Váš súhlas: využívaním našich internetových stránok a používaním služieb, ktoré ponúka vyjadrujete súhlas so zhromažďovaním niektorých osobných údajov o Vás a aj Vašich nákupoch.

Upozornenie: Obrázky produktov majú iba ilustračný charakter