MENUMenu
Info
Košík0
  • Košík je prázdny
CZ / SK

Obchodné podmienky

Vážení zákazníci
Internetový obchod LACNÉ OPLOTENIE, je určený pre maloobchodných aj veľkoobchodných zákazníkov. Objednávky dodávame po celej SR. Môžu u nás nakupovať fyzické aj právnické osoby. Výdaj a dovoz tovaru nám zabezpečuje firma A-Z Plotové centrum s.r.o. Sme internetový obchod, preto je vždy nutné tovar objednať cez nákupný košík. Pokiaľ si zákazník príde bez objednania nakúpiť na výdajné miesto, ceny sa môžu líšiť.

Prevádzkovateľom e-shopu je firma Shean s.r.o., Bezručova 2297/2, 678 01 Blansko, Česká republika, IČ: 26968479.

OBJEDNÁVKY

Vašu objednávku prijmeme do dvoch hodín po jej odoslaní. V prípade že tovar objednáte v noci, či cez víkend, prijmeme objednávku nasledujúci pracovný deň. Ak je treba, spojí sa s Vami náš obchodník a prejedná objednávku.

STORNO OBJEDNÁVKY

Objednávku môže na vašu žiadosť stornovať náš pracovník. Najneskôr však pred expedíciou tovaru, tzn. väčšinou nasledujúci deň od vytvorenia objednávky.

VRÁTENIE PEŇAZÍ

Naša firma dodržiava zásadu „Záruka vrátenia peňazí“, ktorá zvyšuje dôveru v nakupovaní cez Internet. Toto platí pre koncových zákazníkov (nie pre veľkoobchodných zákazníkov, pretože u tých sa predpokladá znalosť sortimentu). Toto tiež neplatí pri osobnom odbere v našich prevádzkach, kde si tovar môžete podrobne prezrieť.

V súlade so zákonom má zákazník právo do 14 dní od prevzatia tovaru odstúpiť od zmluvy.

PODMIENKY PRE VRÁTENIE KÚPNEJ CENY

1. Tovar musí byť nepoužitý a bez problémov schopný ďalšieho predaja.
2. Tovar musí obsahovať všetko dodané príslušenstvo.
3. Tovar je nutné na vlastné náklady doručiť späť na adresu firmy a to do 14 dní od dodania. Za dátum dodania sa považuje deň prevzatia tovaru.
4. Vrátená zásielka musí obsahovať kópiu daňového dokladu.
5. Vracajú sa peniaze len za tovar, nie za dopravu.

REKLAMÁCIA

Reklamácie vybavujeme na telefónnom čísle +421 415 166 465, alebo e-mailom na adrese info@lacne-oplotenie.sk


PODMIENKY ZÁRUKY

1. Všeobecné ustanovenia

Záručné podmienky sú vypracované podľa Občianskeho zákonníka a dotýkajú sa tovaru, ktorý bol zakúpený u našej firmy. Spotrebiteľ vyjadruje súhlas s podmienkami záruky prevzatím tovaru firmy.
Doba záruky začína plynúť dňom doručenia predmetu plnenia. Ak nie je tovar vyzdvihnutý osobne, prevzatím tovaru je v tom prípade okamih, kedy je dopravcom tovaru prebraný. Ak bola zmluva uzavretá za použitia prostriedkov komunikácie na diaľku, má spotrebiteľ právo do 14 dní od prevzatia plnenia od zmluvy odstúpiť.

2. Kupujúci

Povinnosťou kupujúceho je prezrieť si tovar hneď pri jeho prevzatí. Ak je zistené poškodenie pri osobnom odbere tovaru, povinnosťou predávajúceho je poskytnutie primeranej zľavy z dodávky alebo dodanie iného bezchybného výrobku.
Ak je poškodenie zistené pri prevzatí od dopravcu, je vyhotovený záznam o poškodení s dopravcom, alebo tento tovar kupujúci neprevezme. Kupujúci skutočnosť bezodkladne oznámi predávajúcemu a ten je povinný poskytnúť primeranú zľavu z dodávky, alebo dodať iný, nepoškodený výrobok. Neskoršie reklamácie výrobkov mechanicky poškodených už nebudú uznané.

3. Spôsob a miesto uplatnenia záruky

Ak sa vyskytnú vady tovaru, musí byť tento dodaný v úplnom stave na adresu firmy, spolu s príslušenstvom. Povinnosťou kupujúceho je preukázať pôvod tovaru predložením dokladu o kúpe.

4. Zhoda s kúpnou zmluvou, zodpovednosť za vady

Je riadená ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Zákonom na ochranu spotrebiteľa.
Doba záruky sa predlžuje o dobu, po ktorú sa výrobok nachádzal v záručnej oprave. Výmenou tovaru kupujúci získava novú záruku. Kupujúcemu vystaví predávajúci servisný doklad, alebo je použitý k záznamu záručný list výrobcu, kde je uvedený rozsah a trvanie opravy. Ďalšie prípadné reklamácie sa uplatňujú na základe dokladu o kúpe a dodacieho listu. Ak zistí kupujúci neodstraniteľné chyby tovaru má právo na výmenu tovaru, alebo právo na odstúpenie od zmluvy. Naša firma si vyhradzuje právo náhrady vadného a neopraviteľného tovaru za iný, podobný s porovnateľnými alebo vyššími technickými parametrami. Na bežné opotrebenie veci, alebo jej dielov spôsobené používaním, sa záruka nevzťahuje.
Za chybu nemožno považovať kratšiu životnosť tovaru a preto ju nemožno reklamovať.

5. Zánik nároku na uplatnenie záruky

• Ak vypršala záručná doba reklamovaného výrobku dňom prevzatia do opravy.
• Ak sú porušené ochranné nálepky a pečate, ak ich výrobok obsahuje.
• Ak je tovar poškodený pri preprave (takto vzniknuté škody je nutné riešiť priamo s dopravcom).
• Neodborným zaobchádzaním a inštaláciou.
• Ak je tovar poškodený nadmernou záťažou, alebo používaním v rozpore v dokumentácii uvedenými podmienkami alebo všeobecnými zásadami.

6. Záverečné ustanovenia

• Ak nebudú splnené záručné podmienky, výrobok nebude do záručnej opravy prijatý. Podmienky záruky v tejto podobe platia pre všetky obchodné prípady, ak nie sú zmluvne dohodnuté iné podmienky záruky.
• Ostatné podmienky sa riadia podľa Občianskeho zákonníka, Smernicou Európskeho parlamentu a Zákonom o ochrane spotrebiteľa.
• Tieto podmienky záruky nadobúdajú platnosť dňa 1. 1. 2011.

Pri kúpe tovaru kupujúci obdrží doklady: Faktúra-daňový doklad a Dodací/Záručný list.
Pri reklamácii je nutné tieto doklady dodať
Vždy platí: schovávajte všetky doklady!!!
K reklamovanému tovaru je nutné predložiť Záručný list, kópiu dokladu o kúpe a popis závady. Tovar musí byť dodaný vždy kompletný, spolu so všetkým príslušenstvom
 

Ochrana osobných údajov

Vaše súkromie je u nás chránené: plne zaručujeme ochranu vaších osobných údajov pred zneužitím.

Registračné údaje

Vašou registráciou v internetovom obchode zadávate svoje osobné údaje. Predovšetkým priezvisko, meno, telefón, adresu, váš e-mail. Informácie tu uvedené sú potrebné k identifikácii a autorizácii kupujúceho a sú používané k realizácii vašich objednávok a na komunikáciu s vami.

Údaje o vaších objednávkach

Počas vášho užívania internetových stránok sú zhromažďované informácie o vašich objednávkach, ktoré sú potrebné pre zaistenie dodávok tovaru, prípadne k vybaveniu reklamácií. Takto získané údaje sú uložené v našej databáze a tretím osobám nie sú v žiadnom prípade poskytované.

Vyhlásenie: Vaša dôvera je pre nás prioritou, veľmi si ju vážime a chránime vaše osobné údaje pred zneužitím. Získané informácie o vás sú pre skvalitnenie a rozšírenie našich služieb pre vás. Vaše osobné údaje považujeme za prísne dôverné. Naša firma neprenajíma, nepredáva, ani iným spôsobom neposkytuje Vaše údaje žiadnej tretej osobe.

Váš súhlas

Využívaním našich internetových stránok a používaním služieb, ktoré ponúka vyjadrujete súhlas so zhromažďovaním niektorých osobných údajov o vás a aj vašich nákupoch.

Upozornenie: Obrázky produktov majú iba ilustračný charakter.