MENUMenu
Info
Košík0
  • Košík je prázdny
CZ / SK

Je nutné stavebné povolenie na stavbu plotu?

Plánujete si oplotiť pozemok, ale neviete, či k stavbe plotu potrebujete nejaké povolenie? Je vôbec nutné na stavbu plotu stavebné povolenie? Aká je povolená výška plotu? A musíte mať súhlas od susedov? Prinášame vám súpis všetkých základných informácií, ktoré by ste si mali pred začiatkom výstavby oplotenia prečítať.

Čo je o stavaní plotu uvedené v stavebnom zákone?

Stavebný zákon uvádza konkrétne procesy, ktorými človek musí prejsť, ak sa rozhodne niečo stavať. Ako je to však v prípade stavby oplotenia? Pre drobnú stavbu, do ktorej spadá aj oplotenie, administratívne procesy nie sú tak zdĺhavé a mnohokrát ani nie je potrebné nejaké povolenie vybavovať.

Potrebujem povolenie na stavbu plotu?

Ak renovujete alebo meníte starý plot za nový, teda vykonávate bežné udržiavacie práce, nie je potrebné stavebné povolenie ani ohlásenie. Platí to však iba v prípade, ak nezmeníte trasu oplotenia. Vždy sa však radšej informujte na stavebnom úrade, teda v obci vášho bydliska.

V prípade, že staviate nový plot, ktorý plní doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe (napr. k rodinnému domu), je nutné túto drobnú stavbu vopred ohlásiť stavebnému úradu.  

Čo budete na ohlásenie potrebovať?

Ohlásenie drobnej stavby – nového oplotenia vašeho pozemku, je s administratívnej stránky oveľa jednoduchšie ako stavebné povolenie. Stačí ak ohláseniu pripojíte:

  • jednoduchý situačný nákres pôdorysu,
  • podklady s náležitosťami žiadosti o stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu.
Nebojte sa však, že by ste ohlásenie nezvládli. V prípade chýbajúcich informácií vás stavebný úrad vyzve o doloženie potrebných údajov. Môže sa však stať, že stavebný úrad určí, že stavbu plotu je možné uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

Kedy vám ohlásenie stačiť nebude?

Prejsť si procesom stavebného povolenia budete musieť v prípade, ak chcete staviať oplotenie na samostatnom pozemku, napr. záhrady, na ktorej sa nenachádza žiadna ďalšia stavba. Rovnako vám ohlásenie stačiť nebude v prípade betónového plotu, pokiaľ ide o bežnú výšku oplotenia (cca. 2 metre).

Renovujte starý plot

Pokiaľ sa pýtate, ako je to s renováciou plotu, určite vás potešíme. Na bežné udržiavacie práce, napr. pri maľovaní, či pri úprave vypadnutej omietky, sa o stavebný úrad báť nemusíte. Ohlásenie nebudete potrebovať

A čo súhlas suseda?

Ak staviate plot na hranici vašeho pozemku, súhlas od suseda nepotrebuje. Súhlas však budete potrebovať, ak chcete staviať plot na presnej hranici (teda v strede hranice) vašich pozemkov. Príjemné vzťahy so susedmi nie je darmo kaziť, a preto rešpektujte rozhodnutia vašich susedov.
 
povolenie pre stavbu plotu
Späť na výpis článkov